RIM

RIM

RIM Add-on Vstrekovanie reaktoplastov RIM – Reactive Injection Molding Vstrekovanie reaktoplastov (termosetov, duroplastov) je podobné konvenčnému vstrekovaniu termoplastov (Injection Molding IM) až na použitie reaktoplastických materiálov. Tuhnutie týchto...
Designer

Designer

Designer Add-on Designer Moldex3D Designer poskytuje kompletnú sériu výkonných nástrojov na preprocesing  vrátane automatického generátora sietí a inteligentných sprievodcov modelovaním, ktoré pomáhajú používateľom efektívne vytvárať modely s pravými 3D sieťami a...
Paralelné spracovanie

Paralelné spracovanie

PP Add-on Paralelné spracovanie (PP) Tri základné očakávania užívateľov CAE sú presnosť, rýchlosť výpočtov a užívateľská prívetivosť. Plná 3D simulácia nielenže spĺňa tieto očakávania, ale ponúka aj ďalšie výhody, ktoré konvenčná 2,5D simulácia nemôže dosiahnuť, akou...
Studio

Studio

Štúdio Add-on Štúdio Moldex3D Studio je moderným grafickým rozhraním, kde užívateľ v jednom okne jednoducho pripraví výpočtový model, zosieťuje ho, nastaví parametre výpočtu, prezrie a vyhodnotí si v ňom aj výsledky. Používa moderné, prehľadné, intuitívne rozhranie,...