Štúdio

Add-on

Štúdio

Moldex3D Studio je moderným grafickým rozhraním, kde užívateľ v jednom okne jednoducho pripraví výpočtový model, zosieťuje ho, nastaví parametre výpočtu, prezrie a vyhodnotí si v ňom aj výsledky. Používa moderné, prehľadné, intuitívne rozhranie, blízke každému CAD užívateľovi. Na jednej obrazovke môže vyhodnocovať paralelne a simultánne výsledky 2 – 4 výpočtov. Technológiou rezov a izo povrchov sa dá preskúmať celý model alebo len niektoré prvky z vnútra

CAD vzhľad rozhrania

Import a úprava modelu, jednoduché modelovanie vtokovej a chladiacej sústavy za pomoci automatických sprievodcov (wizard)

CAD funkcie na úpravu alebo doplnenie modelu

Automatické parametrické vytváranie 3D sieti všetkých prvkov modelu

Sprievodca výberom materiálov plastových výliskov, vložiek (insertov), prvkov chladenia a formy z databázy obsahujúcej viac ako 8.000 materiálov

Automatické alebo manuálne nastavenie parametrov vstrekovania ako virtuálneho vstrekolisu, tak aj reálneho vstrekolisu konkrétneho výrobcu s jeho grafickým rozhraním

Prehľadné spracovanie výsledkov s využitím pohľadov ako rezy, izoplochy, deformačný faktor, rovinnosť, kruhovitosť, senzory vo forme a diely, obrázky, grafy, videa atď.

Možnosť prezerať a porovnávať na jednej obrazovke až 4 rôzne výpočty

Automatická generácia výsledkových správ s užívateľsky prispôsobeným vzhľadom