Školení

Vstřikování plastů

Technologie I.

Kurz je vhodný pro nastavovače (seřizovače), technology, mistry, pracovníky kontroly. 

 • Standartní rychlé a správné nastavení vstřikolisu
 • Profesionální přístup k přípravě suroviny/granulátu pro zpracování
 • Správné nastavení chlazení formy
 • Optimalizace kvality – rutinní odstraňování defektů výrobků
 • Vlastnosti plastových materiálů – jak si nezničit surovinu, jak pracovat s regranuláty
 • Délka školení: 2 pracovní dny

Cílem je správně pochopit jednotlivé fáze procesu vstřikování plastů, získat racionální přístup při spouštění forem a rutinní odstraňovaní běžných defektů.

V průběhu dvou dnů se účastníci seznámí s vlastnostmi polymerů, přípravou suroviny na zpracování, správnym nastavením parametrů vstřikování, dotlaku a chlazení. Naučí sa optimalizovat parametry pro dosažení kvalitní výroby. Speciální čast je věnována správné a rychlé detekci základních chyb plastových výrobků a metodám pro jejich odstranění.

 

Technologie II.

Školení zaměřené na prohloubení vědomostí ze školení Technologie I.

 • Materiálové vlastnosti – materiálový list a atest
 • Vtoková soustava – studené a horké vtoky
 • Chladící systém – vliv chlazení na kvalitu výlisku
 • Odvzdušnění formy – dimenzování, vliv na zanášení kavit, „pálení materiálu“, vstřikovací tlak a pod.
 • Deformace výlisků – co je způsobuje a jak je odstranit
 • Workshop – praktický tréning odstraňování defektů plastových dílů
 • Délka školení: 2 pracovní dny

Účastníci se seznámí s daty o plastových materiálů, proniknou do problematiky studených a horkých vtoků se zaměřením na jejich aplikaci, vlastnosti a nastavení. Speciální přednáška se věnuje temperačním kanálům, odvzdušnění forem a deformacím plastových dílů. Doplněním je druhá skupina chyb plastových výrobků, která navazuje na Technologii I.

Vyvrcholením je více-hodinový praktický workshop účastníků zaměřený na logickou identifikaci chyb a na způsob jejich odstranění.

Praktické školení u lisu

Cílem jednodenního školení  je přetransformovat teoretické vědomosti ze školení  Technologie I. a II. na praktické zkušenosti v reálném prostředí vlastní výroby.

 • Ověření kvality přípravy suroviny/granulátu
 • Spuštění formy – postupné nastavení a optimalizace parametrů
  • plastifikace  (nabírání hmoty,  „našnekování“)
  • vstřikování
  • dotlaku
  • chlazení
 • Optimalizace kvality výrobku
 • Délka školení: 1 den

Účastníci si postupně vyzkouší spuštění formy do výroby, od standartního až po nestandartní doladění parametrů vstřikolisu, formy a pomocných zařízení. Při tomto školení je prostor pro řešení nejen simulované ale i reálné chyby výlisku zákazníka.

Projektový manažer, nákupčí

Školení je určené pro nákupčí a manažery nákupu

V průběhu jednoho dne se účastníci seznámí s vlastnostmi plastových materiálů, s možnostmi vytváření náhrad granulátů, způsobu tvorby ceny surovin a vlivů trhu. Seznámí se s procesem vstřikování a s vlivy na cenu výrobku.

Konstrukce

Forem

Konstrukce formy není jen o materiálu formy, ale i o poznaní pro jaký materiál je forma konstruovaná. Účastníci dvoudenního školení se dozví o specifických požadavcích na materiál formy, na volbu a dimenzování vtokového systému, na dimenzování chladícího systému a na odvzdušnění. Probírány budou i témata plastových materiálů a využití moderních softwarových analýz při optimalizaci konstrukce formy.

Plastových dílů

V průběhu dvou dnů účastníci poznají vlastnosti plastových materiálů, správnost výběru materiálu pro požadovaný výrobek, pochopí základní pravidla vstřikování plastů a jejich vliv na design dílu. Naučí sa pravidla tvorby designu dílu pro vstřikování, předcházení vzhledovým a pevnostním nedostatkům výrobku.

Zákaznická školení

V případě zájmu zákazníka o školení speciálně upravené na jeho technologii, materiálové zaměření resp. odbornost např. kvalita výroby,  je možné připravit agendu podle jeho potřeb.