Analýzy

ANALÝZY

Moldex3D analýzy

Plnohodnotná 3D simulace procesu vstřikování (tzv. mold flow) nejkvalitnějším softwarem na trhu Moldex3D

 • Prověření vyrobitelnosti designu dílu
 • Optimalizace pozice, rozměrů a typů vtoků
 • Návrh a odladění kompletní chladící soustavy
 • Posouzení vlivu materiálu formy a jejich prvků ( vložky ze speciálních slitin, heat pipes, přihrádky a pod.)
 • Odladění procesních parametrů
 • Ověření kvality (audit) existující formy/dílu

 

Nabízíme simulace:

 • Klasického vstřikování termoplastů a reaktoplastů
 • Více komponentní vstřikování (2K, 3K, obstřiky zálisků …)
 • Kaskádové vstřikování
 • Konformní chlazení
 • Napěňování
 • Vstřikování s podporou plynu

 

ANALÝZY

Pevnostní analýzy

Pokročilé pevnostní (strukturální) analýzy plastových výrobků softwarem Marc® 

 • Ověření konstrukce výrobku při mechanické zátěži
 • Chování výrobku při změmě teploty
 • Deformace dílů při montáži – simulace procesu
 • Optimalizace designu výrobku

Nabízíme:

Elastoplastické analýzy lineární/nelineární

 • Anizotropní vlastnosti materiálů (import orientáce vláken z Moldex3D)
 • Anizotropní vlastnosti materiálů (konverze přes Digimat)
 • Mechanické zatížení (tah, tlak, zkrut)
 • Tepelné zatížení
 • Naměření tahových křivek pro reálný materiál

ANALÝZY

Laboratorní analýzy

Nabízíme nejen kvalitní a rychlé (skríningové) laboratorní analýzy ale hlavně optimální řešení problému

 

 • Neshodný vzhled výrobků (rozdíly lesku, skvrny, bubliny, tmavé tečky, spáleniny a pod)
 • Neshodné mechanické vlastnosti výrobku, materiálu (praskaní výrobků, nízká pevnost, rozdílná hmotnost apod.)
 • Kvalita surovin (kvalita primární suroviny, regranulátů, obsah plniv a aditiv apod.)
 • Kvalita procesu (degradace materiálu, aditiv apod.)
 • Identifikace surovin (stanovení typu materiálu, plniv apod.)

Nabízíme: 

 

 • Stanovení hustoty
 • Mikroskopie v normálním i polarizovaném světle
 • Příprava mikrotomových řezů
 • Metalografické výbrusy
 • ShA, ShD stanovení tvrdosti
 • Stanovení popela
 • Měření vlhkosti
 • Chemická odolnost
 • Stanovení délky skleněných vláken
 • FTIR Infračervená spektroskopie
 • DSC Diferenciální skenovací kalorimetrie
 • TGA Termogravimetrická analýza
 • MFR, MVR Reologické vlastnosti