Moldex3D Viewer

Moldex3D

Viewer

Moldex3D Viewer je bezplatný, plnohodnotný a bezlicenční prohlížeč pro zobrazení výsledků analýzy projektu zpracovaného v nové generaci platformy Moldex3D, Studio. Poskytuje porovnatelné množství nástrojů na vyhodnocení analýzy jako základní software. Umožňuje vizualizovat klíčové vlastnosti a do hloubky prozkoumat výsledky simulace vstřikovaného plastového výlisku.

Moldex3D Viewer nabízí komplexní komunikační platformu, vhodnou pro diskuzi a spolupráci mezi jednotlivými odděleními, aby bolo možné zobrazit klady a zápory všech simulovaných řešení. Umožňuje sdílet výsledky a řešení, např. s konstruktérem dílů, s výrobcem forem, s nástrojařem nebo se zákazníkem po celém světě.