SimulPlast s.r.o.

špičkové technické poradenstvo pre vývojárov,

výrobcov a užívateľov plastových dielov

HISTORY

História

Firma SimulPlast s.r.o. je v súčasnosti lídrom v poradenstve pre vývojárov, výrobcov a používateľov vstrekovaných plastových výrobkoch, pôsobiaca nie len na trhoch Čiech a Slovenska ale aj Maďarska, Poľska či Rakúska.
Činnosť firmy je rozdelená do viacerých oblastí: predaj software, softwarové analýzy plastových výrobkov, vzdelávanie pracovníkov v plastikárskom priemysle a služby pri riešení výrobných problémov, vrátane laboratórnej podpory.
História firmy sa začala písať v roku 2007 spustením prvých softwarových analýz programom Moldex3D®. V pomerne krátkom čase sa stala najvyhľadávanejším odborníkom v Čechách aj na Slovensku a dodnes je spoľahlivým partnerom významných firiem pôsobiacich v automobilovom, elektrotechnickom, medicínskom, strojárskom či potravinárskom odvetví. Prepojením software Moldex3D®, Digimat® a Marc® boli analýzy rozšírené o nelineárne štrukturálne výpočty.

V roku 2007 firma získala exkluzívne práva na distribúciu software Moldex3D® v Čechách a na Slovensku. SimulPlast s.r.o. poskytuje technickú podporu desiatkam spokojných klientov a každoročne organizuje stretnutia užívateľov Moldex3D®. Portfólio software bolo doplnené distribúciou software Digimat® zameraním na digitalizáciu štruktúry materiálov a popis nelineárneho správania kompozitných materiálov.

Dlhoročné skúsenosti pracovníkov firmy v oblasti výroby a spracovania polymérov, konštrukcie foriem, designu plastových dielov boli zúročené v roku 2010 vytvorením série vzdelávacích projektov. Tieto boli úspešne akceptované všetkými zákazníkmi naprieč spektrom lisovní plastov, výrobcov foriem, konštruktérskych kancelárií ako aj výrobcov základných polymérov. Čo potvrdzuje už viac ako 10 rokov úspešných školení technológie vstrekovania, konštrukcie dielov, foriem, predajcov a manažérov, ktoré už absolvovali tisícky pracovníkov v oboch krajinách.
Samostatnou kapitolou činnosti firmy je odborné praktické poradenstvo pri vývoji výrobkov, pri dolaďovaní nových alebo problémových foriem, či riešenie kvalitatívnych problémov výrobkov. Perfektná znalosť polymérnych materiálov umožnila v roku 2011 vybudovanie laboratória na odhaľovanie chýb výrobkov. Výsledkom laboratórnych analýz je nielen pomenovanie a identifikácia príčin defektu, ale hlavne návrh a pomoc pri jeho riešení.
Každá činnosť firmy je jedinečne zameraná na zákazníka a jeho požiadavky.

Sídlo kanceláře

Bratrská 1114/13
751 31 Lipník nad Bečvou
Česká republika

Telefon

tel.: +420 581 111 561
mob.: +420 603 172 451

Email

simulplast@simulplast.cz

Fakturační adresa

SimulPlast, s.r.o.
Na Zelince 1280
751 31 Lipník nad Bečvou
IČO: 27809862
DIČ: CZ27809862

Kontaktný formulár

8 + 3 =