SimulPlast s.r.o.

špičkové technické poradenství pro vývojáře,

výrobce a uživatele plastových dílů

HISTORY

Historie

Firma SimulPlast s.r.o. je v současnosti lídrem v poradenství pro vývojáře, výrobce a uživatele vstřikovaných plastových výrobků, působící nejen na trzích Čech a Slovenska ale i Maďarska, Polska nebo Rakouska.
Činnost firmy je rozdělena do vícero oblastí: prodej software, softwarové analýzy plastových výrobků, vzdělávaní pracovníků v plastikářském průmyslu a služby při řešení výrobních problémů včetně laboratorní podpory.
Historie firmy se začala psát v roce 2007 spuštěním prvních softwarových analýz v programu Moldex3D®. V poměrně krátkém čase se stala nejvyhledávanějším odborníkem v Čechách i na Slovensku a dodnes je spolehlivým partnerem významných firem působících v automobilovém, elektrotechnickém, medicínském, strojním nebo potravinářském odvětví. Propojením software Moldex3D®, Digimat® a Marc® byly analýzy rozšířené o nelineární strukturální výpočty.

V roce 2007 firma získala exkluzívní práva na distribuci software Moldex3D® v Čechách a na Slovensku. SimulPlast s.r.o. poskytuje technickou podporu desítkám spokojených klientů a každoročně organizuje setkání užívatelů Moldex3D®. Portfolio software bylo doplněno distribucí software Digimat® se zaměřením na digitalizaci struktury materiálů a popis nelineárního chování kompozitních materiálů.

Dlouholeté zkušenosti pracovníků firmy v oblasti výroby a zpracování polymerů, konstrukce forem, designu plastových dílů byli zúročené v roku 2010 vytvořením série vzdělávacích projektů. Tyto byli úspěšně akceptované všemi zákazníky napříč spektrem lisoven plastů, výrobců forem, konstruktérských kanceláří stejně tak jako výrobci základních polymerů. Co potvrzuje už více jak 10 roků úspěšných školení technologie vstřikování, konstrukce dílů, forem, prodejců a manažerů, které už absolvovali tisíce pracovníků v obou státech.
Samostatnou kapitolou činností firmy je odborné praktické poradenství při vývoji výrobků, při dolaďovaní nových nebo problémových forem nebo řešení kvalitativních problémů výrobků. Perfektní znalost polymerních materiálů umožnila v roce 2011 vybudování laboratoře na odhalování chyb výrobků. Výsledkem laboratorních analýz je nejen pojmenování a identifikace příčin defektu, ale hlavně návrh a pomoc při jeho řešení.
Každá činnost firmy je jedinečně zaměřená na zákazníka a jeho požadavky.

Sídlo kanceláře

Bratrská 1114/13
751 31 Lipník nad Bečvou
Česká republika

Telefon

tel.: +420 581 111 561
mob.: +420 603 172 451

Email

simulplast@simulplast.cz

Fakturační adresa

SimulPlast, s.r.o.
Na Zelince 1280
751 31 Lipník nad Bečvou
IČO: 27809862
DIČ: CZ27809862

Kontaktní formulář

4 + 14 =