PP

Add-on

Paralelné spracovanie (PP)

Tri základné očakávania užívateľov CAE sú presnosť, rýchlosť výpočtov a užívateľská prívetivosť. Plná 3D simulácia nielenže spĺňa tieto očakávania, ale ponúka aj ďalšie výhody, ktoré konvenčná 2,5D simulácia nemôže dosiahnuť, akou je napríklad priama integrácia CAD modelov bez ich zjednodušení. Plná 3D simulácia je však nevyhnutne náročná na výpočtový čas a vyžaduje výkonnú výpočtovú techniku s viacjadrovými CPU. Na jej plné využitie používa Moldex3D technológiu paralelných výpočtov (parallel processing), v ktorej je lídrom. To dovoľuje bez obmedzení používať technicky presnejšie modely s vyšším počtom prvkov a detailov.
Systém paralelných výpočtov je využívaný všetkými výpočtovými modulmi ako Flow, Pack, Cool, Warp, Fiber a RIM (Reactive Injection Molding). Použitý systém viacerých jadier alebo viacerých CPU výrazne skracuje čas potrebný na analýzu. Okrem toho technológia paralelných výpočtov Moldex3D podporuje platformu Multi-CPU aj PC-Cluster. Paralelné výpočty Moldex3D znižujú náklady a prispievajú k vynikajúcemu výkonu.