Flow

Flow

Flow Add-on Plnenie – Flow Moldex3D Flow explicitná analýza plnenia dutiny formy, poskytuje makro aj mikro pohľad na problematiku tečenia taveniny vo forme (moldflow), postihuje všetky sprievodné javy ako šmykový ohrev taveniny, predčasné zamŕzanie, studené...
Pack

Pack

Pack Add-on Dotlak – Pack Moldex3D Pack umožňuje preskúmať všetky faktory procesu dotlaku pre diely s konštantnou aj premenlivou hrúbkou steny. Preverí vplyv materiálu, dizajnu dielu, vtokovej a chladiacej sústavy ako aj parametre procesu spracovania. Vďaka...
Cool

Cool

Cool Add-on Chladenie – Cool Chladenie  predstavuje až 60% času cyklu, správny dizajn chladiacej sústavy extrémne šetrí výrobné náklady. Moldex3D Cool slúži na presnú analýzu rozloženia a zmien teplôt dielu, formy a jednotlivých komponentov a to všetko v plnom...
Warp

Warp

Warp Add-on Deformácie – Warp Moldex3D Warp umožňuje používateľom vykonávať veľmi presnú analýzu deformácií všetkých plastových výrobkov bez ohľadu na premenlivosť hrúbky steny. Je to jedinečný analytický nástroj na zistenie príčin deformácií a podielu...
MCM

MCM

MCM Add-on Multikomponentné vstrekovanie – MCM Multikomponentné vstrekovanie je jednou z najlepších metód na zrýchlenie a zlacnenie výroby komplikovaných plastových resp. materiálovo kombinovaných výrobkov. Moldex3D MCM simuluje proces multikomponentného...