Prezentace
Vypocty

Technická podpora

Prodejem softwaru Moldex3D kontakt s naším zákazníkem nekončí.

Jsme nadále k dispozici v těchto záležitostech:
- Školení pro uživatele softwaru Moldex3D
- Konzultace
- Dokumentace
- Předplacená údržba – maintenance (upgrade, řešení problémů)

Školení softwaru

Automatickou součástí koupě softwaru Moldex3D je i zaškolení příslušných pracovníků pro práci s tímto softwarem (školení), které se provádí na pracovišti zákazníka a je v ceně zakoupeného softwaru.

Délka zaškolení při koupi softwaru Moldex3D:
- Moldex3D/eDesign - max. 2 pracovní dny
- Moldex3D/Solid - max. 5 pracovních dnů

V případě,že došlo k uvolnění nové verze softwaru a máte zakoupenu tzv. předplacenou údržbu (maintenance), zajistíme Vám bezplatné školení na tuto novou verzi.

Konzultace

Našim zákazníkům nabízíme konzultační služby. Poradíme s konfigurací software, pomůžeme najít optimální pracovní postupy. Pro uživatele mající předplacenou údržbu, maintenance, jsou tyto konzultace zcela zdarma po celou dobu.

Dokumentace

Pro uživatele softwaru Moldex3D máme připraven on-line přístup k dokumentům a uživatelským příručkám, tutorialům, cvičením a dalším technickým tipům.

Předplacená údržba – maintenance (12 měsíců zdarma)

Aktualizace softwaru (Moldex3D/eDesign, Moldex3D/Solid) se provádí formou tzv. předplacené údržby (maintenance). Ta zajistí nejen bezplatné aktualizace softwaru během následujícího období, ale přináší i celou řadu dalších služeb a výhod. Předplacená údržba není povinná ( k nové licenci ji získáváte automaticky na 12 měsíců zdarma, není nutné ji prodlužovat), nicméně více než 86% uživatelů Moldexu3D si předplacenou údržbu zakupuje a pravidelně prodlužuje. Trvání předplacené údržby je standardně na dobu dvanácti měsíců (počínaje prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla údržba zakoupena), je však možné údržbu zakoupit i na libovolně delší dobu.

Po celou dobu trvání údržby (maintenance) můžete využívat následující služby

Upgrade

Automaticky a bez jakýchkoliv poplatků získáváte upgrade na aktuální verze produktu, případně také na všechny moduly obsažené v balíčku, který jste zakoupili. Také můžete bez omezení stahovat nové service packy (aktualizace), kterými vývojové týmy průběžně vylepšují své produkty a rychle reagují na problémy zákazníků. Service packy stávající verze softwaru jsou připravovány cca 2-3x ročně, nové verze softwaru jsou vydávány cca 1x za rok (popř. dva roky). O softwarové aktualizaci a důležitých novinkách jste informováni díky automatickým e-mailovým zprávám.

Technická podpora

Předplacená údržba Vám dává možnost bezplatně čerpat technickou podporu (takzvaný HOTLINE) od našeho technického týmu - to znamená telefonickou a e-mailovou pomoc při používání jednotlivých funkcí, příkazů, řešení problémů při instalaci, hledání vhodných postupů, řešení chyb atd.

Požadavky na vylepšení

Jedině zákazníci s předplacenou údržbou mají možnost vznášet tzv. požadavky na vylepšení systému (enhancement requests), a tak aktivně ovlivňovat směr vývoje produktu.

Přednostní řešení problémů

Dotazy, problémy a požadavky předplatitelů roční údržby jsou vždy řešeny přednostně.