Forma

Služby

V rámci našich služeb Vám pomůžeme v každé etapě procesu výroby plastových dílů, od návrhu až po samotnou výrobu.

Navrhujeme vhodný materiál, prověřujeme design dílu z hlediska vyrobitelnosti technologií vstřikování plastů, provádíme jeho optimalizaci, připravujeme podklady pro konstruktéra forem (určení optimální polohy vtoku, optimalizace polohy možných defektů, orientace vláken a její vliv na finální tvar a vlastnosti dílu,...), pomáháme testovat formu, asistujeme u vstřikování, nastavíme procesní hodnoty u lisů.

Ideální je samozřejmě provést simulaci na samém počátku, kdy lze ještě provést změny geometrie dílu.
Nicméně často řešíme problémy u již vyrobených forem a hledáme jejich příčiny nebo způsoby, jak defekty odstranit.

Našimi klienty jsou:

Designéři a vývojáři plastových dílů
Konstruktéři a výrobci forem
Lisovny

Pro designéry, konstruktéry forem, výrobce forem i pracovníky lisoven poskytujeme teoretické i praktické školení v oblasti zpracování plastů vstřikováním.