Moldex3D CFD Cooling

Add-on

Moldex3D CFD Cooling

Chladenie je najdominantnejšou fázou vstrekovania z hľadiska kvality výrobku a času cyklu. Preto je vždy rozhodujúce, navrhnúť účinný chladiaci systém. Spomedzi rôznych riešení chladenia získava konformné chladenie na význame vďaka extrémnemu skracovaniu času chladenia a tým znižovaniu nákladov. Tento modul umožňuje jednoducho vytvoriť systém chladiacich kanálov presne kopírujúcich povrch výlisku podľa zadaných parametrov užívateľa a následne vyhodnotiť ich parametre.