Moldex3D/Viewer

Moldex3D/Viewer

Pro naše zákazníky a klienty ZDARMA

  • software pro vizualizaci výsledků simulací z Moldexu3D (eDesign, Solid, Shell), plně ve 3D v interaktivním prostředí

Tento prohlížeč Moldex3D/Viewer umožňuje 3D interaktivní zobrazení výsledků analýzy (pomocí animace tečení, izoploch, izočar, řezů, grafů, otáčení modelu apod.). Pomáhá uživateli jednoduše a rychle vyhodnocovat výsledky simulací a zhodnotit možné vady dílu (konstrukce, technologie, apod.) aniž by vlastnil software Moldex3D.

Využití

Pro inženýry, kteří používají simulační analýzy pro optimalizaci svých projketů je nezbytné, aby mohli sdílet výsledky těchto analýz s dalšími členy týmu včetně designerů plastových dílů, konstruktérů forem nebo přímo se zadavateli projektu (externí firmy).

Tyto výsledky jsou jednoznačně nejlépe vysvětlitelné prostřednictvím vizualizace.

Všechny spolupracující strany mohou v tomto prostředí sdílet výsledky, prohlížet si je, vyhodnocovat aniž by vlastnily Moldex3D.

Komplexní platforma pro spolupráci, společné pochopení možných problémů, rozbor rizik.V jeden časový okamžik může pracovat s výsledky "Projektu 1" neomezený počet uživatelů.


Výsledky jakékoliv analýzy provedené softwarem Moldex3D jsou v tomto prostředí interaktivní. Používáním Moldex3D/Viewer mohou být veškeré přednosti nebo defekty designu ukázány a diskutovány vizuálně a proto může být dosaženo lepšího, snadnějšího pochopení mezi jednotlivými stranami.

Moldex3D/Viewer – klíčové funkce

  • Podporuje formáty (projekty zpracované) Moldex3D Solid(*.m3j), eDesign(*.mvj), Shell(*.m2j)
  • Podporuje vytváření AVI nebo animovaných GIF souborů
  • Vytváří HTML a PPT zprávy pomocí funkce „Report Wizard“
  • Zobrazuje výsledky promítnutím do iso-křivek a XY-souřadnic (grafů
  • Umožňuje provádět na výsledném modelu 3D výřezy, řezy, promítání iso ploch (pro projekty Solid a eDesign)
PlatformWindowsVista, XP, Server 2003, Server 2008 (32 nebo 64 bit Edition)
Moldex3DR9.0, R9.1
Recommended HardwareCPUIntel Core i7 Series, Intel Pentium, Intel Xeon, Intel EM64T, AMD Athlon, nebo AMD Opteron based processor)
RAM2 GB RAM nebo vyšší