Forma

Moldex3D

Moldex3D je plně 3D CAE simulační software pro vstřikování plastů. Moldex3D Vám pomůže do hloubky simulovat nejšiřší aplikační rozsah procesu vstřikování, optimalizovat design výrobku, zhodnotit vyrobitelnost, umožňuje zkrácení doby vstupu výrobku na trh a maximalizovat zisk. Simulační software Moldex3D patří v současné době mezi světovou špičku CAE produktů pro vstřikování plastů, používáním tohoto softwaru získáváte náskok. Je to nástroj příští generace.

Jako jediný nabízí plnohodnotnou 3D analýzu všech komponent formy. S technologií analýzy, která je nejlepší ve své třídě, umožňuje detailně simulovat nejširší aplikační rozsah procesů vstřikování plastů. Umožňuje daleko detailnější zkoumání nežádoucích jevů při vstřikování. Výsledky slouží k optimalizaci designu produktu, zpracovatelských podmínek a zkrácení doby vstupu výrobku na trh.

Software Moldex3D nabízí průmyslu vstřikování plastů tyto produktové balíčky:

všechny plně ve 3D

eDesign Basic – rychlá simulace plnění s automatickým síťováním

eDesign – kompletní simulace vstřikovacího procesu s automatickým síťováním

Professional – nástroj pro efektivní podporu při vývoji dílů s 3D komplexní geometrií i plochých velkorozměrových dílů, kromě síťování eDesign obsahuje i revoluční technologii automatického síťování Designer BLM 2.0

Advanced – rozšíření produktového balíčku Professional o možnosti přípravy pokročilých hybridních sítí s plnou kontrolou uživatele vhodných pro simulace speciálních procesů jako např. Injection-Compression Molding, zástřik mikročipů, … nebo simulaci optických dílů

Solution Add-on - rozšiřující moduly pro simulaci speciálních výrobních technologií – např. MuCell, GIT, WIT, …, nebo umožňující specifické typy výpočtů – např. optické vlastnosti dílů, výstupy do strukturálních analýz, optimalizace procesu pomocí DOE, …

Tyto produktové balíčky se skládají z modulů, které lze dokoupit i jednotlivě, a tak si přizpůsobit software svým individuálním požadavkům. Více o modulech.

Vedeme ve 3D technologii

Tento software vyniká nejlepší 3D technologií založenou na objemové hybridní síti a vysoce výkonné metodě konečných objemů (HPFVM = High-Performance Finite Volume Method).

Moldex3D umožňuje analyzovat díly s velkou tloušťkou stěny, díly s extrémní změnou tloušťky stěny, díly, u kterých je obtížné definovat správně střednicovou plochu modelu, nebo díly s velmi komplikovanou geometrií.

S využitím všech dostupných fyzikálních rovnic přináší Moldex3D plastikářskému průmyslu přesné výsledky simulací.


Kompletní nabídka řešení

Moldex3D poskytuje nejkomplexnější výsledky simulací pro procesy vstřikování plastů.

Je schopný simulovat:

  • tradiční proces vstřikování
  • vstřikovací proces s použitím plynu
  • multi-komponentní vstřikování
  • vstřikování se zálisky
  • proces enkapsulace mikročipů

Výkonný generátor sítí

Moldex3D je vybaven pre-procesorem Moldex3D-Mesh, který byl speciálně vyvinut pro různé typy simulací. Tento generátor sítí poskytuje uživatelsky přátelské a výkonné CAD prostředí, které je schopné podporovat různé varianty sítí.

Při vytváření sítě zadaného modelu se používá jak plošný (shell), tak i objemový (solid) generátor sítí.

Pokročilé funkce umožňují uživatelům efektivně vytvořit, importovat či editovat CAD model, vtokovou a chladící soustavu a připravit síť pro různé analýzy.


Nepřekonatelná Boundary Layer Mesh

Aby bylo možné podchytit při simulaci vstřikování efekty pseudoplastického chování taveniny materiálu a jeho zahřívání smykovým třením, je nezbytně nutné vytvořit napříč tloušťkou modelu objemovou síť s vysokým rozlišením.

Speciální funkce pro tvorbu Boundary Layer Mesh (BLM = hybridní síť se zhuštěním v povrchové vrstvě) umožňuje jednoduše vytvořit síť s vysokou kvalitou i pro komplikovanou 3D geometrii.

BLM zvyšuje přesnost řešiče při výpočtu viskózního toku a tlaku, a tím výrazně zvyšuje kvalitu předpovědi deformace.


Paralelní a 64-bitový výpočet

Moldex3D vede mezi simulačními softwary. Jako jediný nabízí paralelní výpočet, který umožňuje zvýšení výpočetního výkonu. Díky paralelnímu výpočtu lze provést analýzu v kratším čase, na komlexnějším modelu a s větším počtem elementů, než bylo reálné kdykoliv předtím. Tím rychle získáváte přesnější, detailnější pohled na možné problematické části dílu či formy.

Vysoce výkonné paralelizované jádro řešiče umožňuje rozdělit výpočet na více procesorů, nebo na více počítačů. Navíc, aby překonal omezení 32-bitové verze procesoru při plnohodnotné 3D analýze, podporuje Moldex3D 64-bitový výpočet!

Se silným výkonem paralelního a 64-bitového výpočtu je výkonný a cenově efektivní Moldex3D tak nejpoužívanějším CAE nástrojem pro vstřikování plastů příští generace.