analyza

3D analýza formy

Simulace celého procesu vstřikování plně ve 3D


Co od Vás potřebujeme?

Stačí pouze 3D model dílu v CAD formátu (STEP, IGS,…)
Zadání projektu (na co se máme zaměřit, jaká jsou omezení)
Typ materiálu
Pokud je už forma vyrobena – procesní parametry nastavené při vstřikování

Co Vám přinese analýza?

Plnění
- predikce slabých míst v konstrukci dílu a formy
- návrh optimální polohy vtoku - minimalizace zamrzání taveniny a uzavírání vzduchu ve stěně dílu
- optimalizace polohy studených spojů - zlepšení pevnosti a vzhledu dílu
- odhalení míst s uzavíráním vzduchu - optimalizace odvzdušnění formy (odstranění Diesel efektu)
- orientace vláken a její vliv na finální tvar a vlastnosti dílu
- přehřívání materiálu vlivem smykového namáhaní - prevence degradace materiálu

Dotlak
- prověření designu vtokové soustavy a polohy vtokového ústí
- návrh optimální doby a velikosti dotlaku - prevence vzniku lunkrů a povrchových vad, snížení deformací

Chlazení
- optimalizace chlazení
- vyhodnocení efektivity jednotlivých chladících kanálů
- návrh úpravy formy pomocí tepelně vodivých vložek
- možnost simulace technologie Heat and Cool

Deformace
- určení deformace dílu před výrobou
- analýza příčin deformace - optimalizace konstrukčních, materiálových a výrobních podmínek
- export deformovaného dílu do CAD softwarů
- animace deformace dílu

Co je možné simulovat:

klasickou technologii vstřikování, obstřik zálisků, 2K vstřikování, kaskádové vstřikování, vstřikování s použitím plynu, RIM technologii, enkapsulaci mikročipů, optické vlastnosti (dvojlomnost průhledných dílů)

Závěrečná zpráva - možnost zpracování v anglické, německé verzi
Výstupy do pevnostních analýz - Ansys, Abaqus, MSC Nastran, NE Nastran, LS Dyna, Marc

Cenová poptávka

Pokud máte zájem, připojte informace + 3D model dílu + kontakt na Vás, do 24 hod Vám zpracujeme cenovou nabídku na tuto analýzu.

Pokud je Vám cokoliv nejasné, zeptejte se nás
(tel.: +420 581 111 561, e-mail: simulplast@simulplast.cz).
Budeme Vás kontaktovat.